Samen Leren

Coaching & Remedial Teaching

Visie

Het logo van mijn praktijk weerspiegelt mijn visie en hoe ik erover denk om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. De naam Samen Leren komt voort uit het feit dat kinderen en ik van elkaar leren. Ieder kind leert immers op zijn/haar eigen manier en heeft een persoonlijke leervraag. Mijn mening is dat kinderen op verschillende manieren leren. Dit daagt mij uit om op zoek te gaan naar welke strategie het beste bij een kind past. Daarnaast hecht ik veel waarde aan een goed contact met de ouders en de leerkracht(en) van uw kind. Ouders kennen hun kind als persoon en de leerkracht(en) kennen uw kind als leerling. Zo ben ik van mening dat we samen van elkaar kunnen leren en dat dit uiteindelijk ten goede komt aan de ontwikkeling van uw kind.

Boom

De boom geeft voor mij weer dat een kind mag groeien en bloeien. Om in ontwikkeling te kunnen groeien, zijn er bouwstenen nodig. Die bouwstenen geef ik weer in de vorm van dieren en een huisje.

Slak

Ieder kind werkt op zijn eigen tempo. Pas als een kind de ene stap beheerst, kunnen we de volgende stap zetten. Ik vind het belangrijk dat uw kind succeservaringen opdoet en dat het zelfvertrouwen van uw kind groeit.

Huisje

Veiligheid en vertrouwen zijn voor mij de belangrijkste bouwstenen. Zonder een veilige setting kan een kind, in mijn ogen, niet tot ontwikkeling komen. Door het vertrouwen in het kind uit te spreken en daarmee het kind te stimuleren en aan te moedigen wil ik het vertrouwen in zichzelf aan het kind teruggeven. Ook vind ik het belangrijk dat kinderen zeggenschap hebben bij het opstellen van de doelen. Het gaat immers om zijn of haar leerproces en daarmee blijft het kind eigenaar van zijn eigen ontwikkeling.

Uil

In een stimulerende leeromgeving en door het kind te motiveren werken we aan een goede werkhouding, zelfvertrouwen en discipline.

Eekhoorn

Samen ontdekken we welke manier van leren bij uw kind past en hoe we tot een verbetering van de hulpvraag kunnen komen.

Vlinder

De vlinder staat symbool voor verrassing, loslaten en vrijheid en uiteindelijk plezier. Uw kind bouwt succeservaringen op en merkt dat hij of zij steeds minder afhankelijk wordt van mij. Ook merkt uw kind dat de problemen die er waren opgelost kunnen worden. Uw kind zal plezier ervaren en vergroot daarmee zijn of haar zelfvertrouwen.

Vogel

Nu uw kind ervaart dat hij of zij de moeilijkheden heeft overwonnen is het tijd om uit te vliegen. Uw kind heeft handvatten meegekregen om het zelf te doen. Kortom: “Ik kan het zelf, en daarmee vlieg ik uit!”. Echter de deur blijft altijd voor uw kind open staan.

Neem contact op voor een gratis adviesgesprek

U kunt een bericht sturen via onderstaand contactformulier. Ik zal binnen 2 werkdagen contact met u opnemen. Uiteraard deel ik uw gegevens niet met derden.