Samen Leren

Coaching & Remedial Teaching

Werkwijze

Intakegesprek

Voorafgaand aan een sessie start ik met een intakegesprek. U kunt hiervoor telefonisch of per e-mail een afspraak maken. Een intakegesprek is altijd kosteloos. Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en schetsen we een beeld van uw kind. Uiteraard bespreken we de problematiek en de mogelijkheden met elkaar. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u van mij een vragenlijst met het verzoek om deze ingevuld te retourneren.

Na afloop van het gesprek stel ik vast of ik uw kind kan helpen. Mocht dit het geval zijn, dan maak ik een behandelplan/groeiplan op en starten we met de sessies.
Indien ik geen mogelijkheden zie om uw kind te begeleiden, kan ik u eventueel verwijzen naar een andere instantie.

Onderzoek

Ieder traject start ik met een didactisch onderzoek waarbij ik de voor- of achterstand van uw kind in kaart breng van bijvoorbeeld: rekenen, technisch- en begrijpend lezen of spelling. Dit onderzoek bestaat uit een gesprek met uw kind waarbij ik de ontwikkelingsdoelen wil vaststellen. Daarnaast wil ik de vaardigheden die goed zijn ontwikkelt bij uw kind en de vaardigheden die minder goed zijn ontwikkeld in beeld brengen. Het afnemen van toetsen en/of het bestuderen van toetsresultaten van school neem ik mee in dit onderzoek. Bij een observatie op school vraag ik uiteraard vooraf uw toestemming. Vervolgens verwerk ik de hulpvraag en de gestelde doelen in een handelingsplan/groeiplan. Dit handelingsplan/groeiplan bespreek ik samen met de ouders/verzorgers en uw kind.

Handelingsplan

Als alle gegevens verzameld zijn, zal ik deze bevindingen verwerken in het handelingsplan/groeiplan. In het handelingsplan/groeiplan vindt u terug welke doelen ik nastreef met uw kind en op welke manier ik deze doelen wil bereiken. Uiteraard licht ik het handelingsplan/groeiplan mondeling aan u en uw kind toe. Aan het einde van de periode evalueren we samen hoe de periode verlopen is en hoe ik het vooruitzicht interpreteer.

Begeleiding

Na goedkeuring van het handelingsplan/groeiplan zal ik uw kind wekelijks op een vast tijdstip begeleiden. De sessie bestaat uit één uur (45 minuten les en 15 minuten voorbereiding en verslaglegging) en vindt in mijn praktijk of op school plaats. Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende oefenmaterialen, computerprogramma’s en spelvormen. Afhankelijk van de situatie zal ik opdrachten voor thuis meegeven.

Evaluatie

Aan het einde van de periode kijken we samen terug hoe het traject verlopen is waarbij de gestelde doelen en de hulpvraag uit het hierboven omschreven handelingsplan/groeiplan centraal staat. Tijdens dit gesprek is uw kind ook aanwezig. Na het gesprek ontvangt u van mij een verslag. Indien u toestemming geeft, zal ik de leerkracht op de hoogte stellen van de evaluatie.
Indien we tot de conclusie komen dat er een vervolg traject nodig is, dan stel ik opnieuw een handelingsplan/groeiplan op waarbij we bovengenoemde cyclus herhalen. In geval er geen vervolgtraject nodig is, sluiten we de begeleiding.

Neem contact op voor een gratis adviesgesprek

U kunt een bericht sturen via onderstaand contactformulier. Ik zal binnen 2 werkdagen contact met u opnemen. Uiteraard deel ik uw gegevens niet met derden.